Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

I Time skal alle ha eit trygt og godt oppvekstmiljø og då er forebygging, tidleg innsats og tverrfagleg samhandling avgjerande. Denne samhandlingsmodellen viser korleis vi på tvers av tenester og nivå jobbar for å sikre rett hjelp til rett tid, og korleis vi skal hjelpe fram systematisk og langsiktig innsats for å betre barns oppvekst i vår kommune.

Meir info